KAGUWA SUMMER 20182018 KAGUWA お仕立てあがり浴衣 左:モザイク(紺)中:アメリカネリ(灰)右:亀甲菊(青)41000円(+税)

KAGUWA SUMMER 20182018 KAGUWA  化繊半幅帯(水色・赤)10500円(+税)

2018 KAGUWA 浴衣地扇子(流水・君子蘭・亀甲菊)各5500円(+税)